Časy sa menia....autá sa menia. Jednou zo základných tém v dnešnom svete automobilov je náhľad na servis motorových vozidiel. Servis bol historicky spätý s bežnou výmenou kľúčových častí systému, ako napríklad zapaľovacích sviečok, zmeny bodu zapaľovania čo spolu s niekoľkými ďalšími úpravami pomáhalo udržiavať vozidlo v stave zabezpečujúcom jeho bezpečnú prevádzku. Narastajúci tlak na znižovanie spotreby paliva a znižovanie emisií prinútili automobilky k zavádzaniu elektroniky do vozidiel od konca 70. rokov minulého storočia až do polovice 80. rokov, kedy sa začína končiť život klasických karburátorov a systémov zapaľovania. Nastúpila éra elektroniky. ktorá zmenila úplne základné servisné činnosti.

Tak ako sa zrýchľovalo tempo zavádzania nových technológií a postupov do motorových vozidiel, tak sa menili aj nároky na ich servis. Vysoko sofistikované systémy zapaľovania a palivové sústavy sú dnes štandardom a bez použitia jedného alebo viacerých palubných počítačov si dnešný automobil nevieme ani predstaviť. Veci, ktoré boli v minulosti ovládané mechanicky, sú dnes riadené elektronicky za použitia najmodernejšej výpočtovej techniky na palube vozidla. Vzhľadom na tieto skutočnosti servis a opravy motorových vozidiel prestali byť prácou pre rôznych kutilov či všeumelcov. Údržba a servis dnešných moderných vozidiel si vyžaduje vysokokvalifikovaných odborníkov a samozrejme aj príslušné technické vybavenie. To všetko nájdete v autoservise Pl auto-profi, s.r.o.

Ak chcete viac informácií o niektorej službe zo širokej škály služieb, ktoré ponúkame, kliknite na dole uvedné služby.