photo

photo

Služby pneuservisu vykonávame na najmodernejších strojoch, ktoré sú pravidelne kalibrované. Odborná výmena kolies (pneu, diskov, duší, ventilov) vrátane vyváženia a hustenia.

Čo by ste mali vedieť o pneumatikách

photo
Šírka pneumatiky

Pokiaľ chcete na svoje auto obuť širšie pneumatiky, musíte vždy v rovnakom pomere znížiť profilové číslo. Pokiaľ zvolíte šírku o 10 mm širšiu, profilové číslo potom musí byť o 5% nižšie. V prípade, ak by ste sa rozhodli obuť na svoje vozidlo užšie pneumatiky, je postup opačný, teda profilové číslo musí byť o 5% vyššie. Tieto zámeny by však mali byť schválené výrobcom a uvedené v technickom preukaze vozidla.

Profilové číslo

Je to číslo označujúce výšku pneumatiky. Označuje sa v percentách šírky danej pneumatiky. Pokiaľ nie je toto číslo uvedené, je toto číslo 80%.

Radiálna konštrukcia

Pneumatika má radialnu konštrukciu. Pokiaľ nie je pneumatika označená ide o diagonálnu pneumatiku. V súčasnosti sa už u osobných vozidiel prakticky nepoužíva.

Priemer disku

Je to vnútorný priemer pneumatiky, teda priemer disku udávaný v palcoch (príklad na obrázku udáva rozmer 16"). Tento údaj musí byť zhodný s priemerom disku. Pokiaľ chcete na svoje vozidlo obuť väčšie disky, musite vždy v rovnakom pomer znížiť profilové číslo. Pokiaľ napríklad chcete veľkosť zvýšiť o 1", profilové číslo musí byť o 5% nižšie. V prípade zmenšenia rozmeru pneumatiky je postup opačný. Táto zámena musí byť tiež schválená výrobcom vozidla a uvedená v technickom preukaze vozidla.

Index nosnosti
photo

Index nosnosti určuje maximálnu nosnosť pneumatiky pri rýchlosti určenej rýchlostnou kategóriou. V príklade na obrázku je index nosnosti 91 čo značí 615 kg.


Rýchlostná kategoria

Určuje maximálnu rýchlosť, pre ktorú je pneumatika konštruovaná. Povolená je len montáž pneumatiky, ktorá má index rýchlosti vyšší ako je maximálna rýchlosť vozidla udávaná výrobcom vozidla v technickom preukaze. V príklade na obrázku je pneumatika pre rýchlosť W do 270km/h.

photo

PL Autoprofi PL Autoprofi