photo

Motory väčšiny vozidiel sú dnes omnoho menšie, výkonnejšie a pracujú z vyššou účinnosťou ako v minulosti. To však spôsobuje, že motor produkuje veľké množstvo tepla. Chladiaci systém vozidla zabezpečuje udržanie prevádzkovej teploty v optimálnych hraniciach. Z dôvodu predchádzania závadám je potrebné chladiaci systém skontrolovať raz ročne. Ideálne je vykonať kontrolu koncom leta, aby sa v prípade potreby vymenila chladiaca zmes za čerstvú mrazuvzdornú náplň.

CHLADIACA KVAPALIVA
Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla z bloku motora do chladiča, kde sa prúdením vzduchu ochladzuje. Chladná voda cirkuluje späť do motora, aby ho ochladila. Kvapalina tiež plní úlohu ochrany gumových častí motora, najmä hadíc. Aby chladiaca kvapalina správne plnila svoju funkciu, musí mať dostatočne nízky bod mrazu a musí tiež obsahovať aditíva, ktoré chránia kovové časti chladiaceho systému pred koróziou a gumené časti pred starnutím a popraskaním. Každá chladiaca kvapalina časom stráca tieto vlastnosti, pretože prísady sa postupne odparia alebo zmenia svoje chemické zloženie. Preto je potrebné kvalitu chladiacej kvapaliny pravidelne kontrolovať - najmä pred zimou je veľmi dôležité premeranie bodu mrazu. Odporúčame kompletnú výmenu chladiacej kvapaliny každé 2 roky. V súčasnosti sa používajú dva typy zmesí - G11 a G12. Ľahko sa dajú odlíšiť podľa farby: G11 je modrozelená a G12 je ružová. Napriek tomu, že niektorí výrobcovia povoľujú ich vzájomné miešanie, na základe dlhoročných skúseností to neodporúčame, nakoľko sú vyrobené na rozdielnej chemickej báze.

PL Autoprofi PL Autoprofi