photo

Ponúkame kompletný olejový servis buď ako samostatnú službu alebo vrámci prehliadok či opráv vašeho vozidla.

Všetci motoristi pravdepodobne vedia, že úlohou oleja v motore je mazanie a zabezpečenie hladkého chodu všetkých pohyblivých častí motora. Nie všetci však vedia, že olej má aj iné dôležité funkcie, napr. chladenie motora, čistenie a odvádzanie usadenín, ochrana proti korózií, znižovanie emisií a veľa ďalších špecifických požiadaviek, ktoré konštruktéri od oleja očakávajú. Moderný motorový olej je sofistikovaný produkt, ktorý obsahuje množstvo špeciálnych prísad. Mechanickým namáhaním, teplotnými zmenami, znečistením od usadenín a od mikroskopických častí odlomených od motora, olej postupne stráca svoje pôvodné vlastnosti. Po prekročení určitej kritickej hranice olej úplne stratí svoju mazaciu schopnosť . Preto je nevyhnutné olej po čase vymeniť.

Priemerný interval výmeny u minerálnych olejov je 12.000 km a u syntetických olejov je spravidla 15.000 km alebo raz ročne. Mnohé moderné dieslové motory sú konštruované tak, aby vydržali interval výmeny oleja 20.000 alebo až 30.000 km, je však nutné použiť špeciálny syntetický olej s predĺženou trvanlivosťou (tzv. longlife oleje). Niektoré vozidlá sú vybavené palubným počítačom, ktorý ich na nutnosť výmeny oleja upozorní cca 1000 km pred vypršaním servisného intervalu. Rýchlosť opotrebenia oleja však závisí od mnohých faktorov - v prvom rade je to otázka kvality oleja, ale dôležitý je aj spôsob používania motorového vozidla, prevládajúci štýl jazdy konkrétneho vodiča a v neposlednom rade pravidelnosť údržby a kontrola hladiny oleja.

Príručka údržby vášho vozidla takmer iste obsahuje informáciu, aký motorový olej výrobca motorového vozidla pre dané vozidlo odporúča. Informácia spravidla obsahuje viskozitnú triedu SAE (10W-40, 5W-40, 5W-30 atď.) a aj normy ACEA alebo API. Minimálnu úroveň viskozitnej triedy a noriem je potrebné dodržať. Pri novších motoroch môžete spravidla použiť olej s vyššou kvalitou. U starších motoroch však odporúčame zotrvať pri výmene oleja na rovnakej úrovni, akú mal olej, ktorý bol dlhodobo v motore používaný. Niektorí výrobcovia tiež majú vlastné normy (napr. VW group alebo Ford), ktoré je potrebné dodržať. Užitočný nástroj na vyhľadanie konkrétneho oleja, ktorý môže byť použitý v danom vozidle je na stránke: Shell .

Ďalšie užitočné informácie o motorových olejoch sú na stránke spoločnosti Castrol

PL Autoprofi PL Autoprofi