photo

Pokiaľ ide o bezpečnosť, žiadna časť vozidla nie je tak dôležitá, ako brzdy. Z tohto dôvodu by mali byť kontrolované minimálne raz ročne za účelom určenia stavu hydraulického systému a stavu mechanických častí ako napr. brzdového obloženia, brzdových doštičiek, kotúčov či bubnov, brzdových strmeňov a ďalších častí. Je potrebné si uvedomiť, že mechanické časti brzdového systému sa opotrebovávajú pri každom šliapnutí na brzdový pedál.

Ako zistíte, že brzdy potrebujú údržbu?
Brzdový pedál ide skoro až na podlahu alebo počujete pri brzdení pískanie alebo iné neobvyklé zvuky. Niektoré značky brzdových doštičiek majú v sebe zabudovanú zvukovú signalizáciu opotrebenia. Táto signalizácia vydáva pri brzdení prenikavý zvuk, keď sa hrúbka obloženia blíži k minimálnej hranici.

BRZDOVÁ KVAPALINA
Brzdová kvapalina prenáša tlak z brzdového pedála na samotné brzdy vozidla. Kvalita brzdovej kvapaliny je preto veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania vozidla. Najdôležitejším parametrom brzdovej kvapaliny je obsah vody a bod varu. Vysoký obsah vody a starnutie brzdovej kvapaliny spôsobuje znižovanie bodu varu. Pri dynamickejšej jazde, alebo pri jazde v kopcovitom teréne môže dôjsť k prehriatiu brzdového systému a zovretiu kvapaliny. V systéme sa vytvoria bublinky a tým sa výrazne zvýši stlačiteľnosť brzdovej kvapaliny. Prenos tlaku z brzdového pedálu na brzdy sa prudko zhorší a brzdy stratia svoju účinnosť. To môže mať tragické následky pre posádku vozidla a jeho okolie. Kvalitu brzdovej kvapaliny preto treba pravidelne kontrolovať. Výmena sa doporučuje minimálne raz za 2 roky. Vykonávame kontrolu brzdovej kvapaliny štandardne pri každom plnom servise, ale aj ako samostatnú doplnkovú službu. Výmena brzdovej kvapaliny nie je časovo náročná operácia a motoristi by nemali tento aspekt pravidelnej údržby vozidla zanedbať.

VÝMENA BRZDOVÉHO OBLOŽENIA
Všetky moderné vozidlá majú kotúčové brzdy na predných kolesách a mnohé vozidlá aj na zadných. Obidve hlavné časti kotúčových bŕzd - brzdové obloženie (platničky) aj brzdový kotúč, sa jazdením (a brzdením) opotrebúvajú. Rýchlosť opotrebenia závisí od spôsobu jazdy a tiež od kvality náhradných dielov. Niektoré vozidlá sú vybavené elektronickými čidlami, ktoré vodiča upozornia na opotrebenie brzdového obloženia a nutnosť ich výmeny. Nie je múdre zanedbať včasnú výmenu brzdového obloženia alebo kotúčov. Prílišné opotrebenie obloženia znižuje účinnosť brzdenia a môže spôsobiť
photo
trvalé poškodenie brzdového kotúča. Odďaľovanie výmeny brzdového obloženia tak potom vedie k oveľa vyšším nákladom spojeným s výmenou celého systému. Príliš zjazdený brzdový kotúč zas môže pri prudkom zabrzdení prasknúť, čím sa vážne naruší funkčnosť a bezpečnosť bŕzd. Kontrola opotrebenia brzdového obloženia aj kotúčov je štandardnou súčasťou pravidelnej servisnej prehliadky. Pri výmene brzdového obloženia alebo kotúčov používame výlučne kvalitné značkové náhradné diely od výrobcov, ktorí dodávajú brzdové komponenty aj výrobcom automobilov do prvovýroby.